Nieuwsberichten

Belangrijk nieuws in onze rubriek Nieuwsberichten !!

10-08-2018.

In september ga ik beginnen met de diploma route gastouder.  Dit betekent dat ik in september en oktober een aantal examens ga doen. Als alles verloopt zoals gepland dan ben ik vanaf eind oktober gastouder.  Daardoor kunt u vanaf dat moment bij mij dus ook terecht voor het oppassen op uw kind(eren). Natuurlijk kan dit ook nu al wel. Helaas kunt u dan nog geen tegemoetkoming in de kosten krijgen. Voor dagen/ tijden en de kosten kunt u contact opnemen met info@kidscoachingrid.nl of via telefoonnummer 0650530529 .

 

23-05-2018
Sinds vandaag ben ik SKJ geregistreerd onder relatienummer 140000780. Voor meer informatie verwijs ik u graag door naar de site van het Kwaliteitsregister Jeugd.

17-05-2018
Privacy Verklaring KidscoachIng naar aanleiding van  de AVG

KidscoachIng gevestigd aan Begoniastraat 69, 7906JB te Hoogeveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.kidscoachingrid.nl
Begoniastraat 69
7906JB Hoogeveen
0660530529

Ingrid Jager is de Functionaris Gegevensbescherming van kindercoachpraktijk KidscoachIng.
Zij is te bereiken via info@kidscoachingrid.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kindercoachpraktijk KidscoachIng verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van aanvraag formulieren of inschrijfformulieren, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Kindercoachpraktijk KidscoachIng verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– Voor de trainingen waarvoor u zich inschrijft:
Gegevens die u verstrekt over opleiding, werkervaring en motivatie

– Voor klanten voor de praktijk voor kindercoachIng en opvoedcoaching:
Gegevens van personen jonger dan 16 jaar verstrekt door de ouders over de hulpvraag van het kind of tiener. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Dit kan via info@kidscoachingrid.nl
Daarna verwijderen wij deze informatie onmiddelijk.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kindercoachpraktijk KidscoachIng verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen.
Voor trainingen:

– Het beoordelen of u in aanmerking komt om deel te kunnen nemen aan een training.
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Voor ouders voor de praktijk voor kindercoachIng en opvoedcoaching:

– Het beoordelen van uw hulpvraag voor coaching of doorverwijzing
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Kindercoachpraktijk KidscoachIng neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
Kindercoachpraktijk KidscoachIng gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Een beveiligde database voor cliëntgegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kindercoachpraktijk KidscoachIng bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarvoor hanteren wij de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
Cliënten in de praktijk voor kindercoachIng en opvoedcoaching 5 jaar.
Alle opgegeven gegevens blijven bewaard zodat cliënt nog een beroep kan doen op vervolgacties.
Wanneer deelnemer of cliënt dit verzoekt, worden de gegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden 

Kindercoachpraktijk KidscoachIng verstrekt geen informatie aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kindercoachpraktijk KidscoachIng gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Ook heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door kindecoachpraktijk KidscoachIng. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u, waarover wij beschikken in een computerbestand, naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kidscoachingrid.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Vervolgens reageren wij zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op uw verzoek. Kindercoachpraktijk KidscoachIng wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen. Dit kan bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
U doet dat via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kindercoachpraktijk KidscoachIng neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kidscoachingrid.nl