Nieuwsberichten

Op 22 November heeft gastouderopvang Kidscoaching de GGD op bezoek gehad.

Na onderzoek is een prachtig rapport verschenen met de onderzoeksresultaten

 

Rapport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle ouders waarvan bekend is dat ze op 1 Januari  2022  kinderen bij Gastouderopvang KidscoachIng ingeschreven hebben staan, hebben een brief ontvangen met de nieuwe tarieven en een reminder van de regels.

Hieronder de brief voor wie de tarieven en regels wil nalezen.

Onderwerp:                                                                                                               Hoogeveen, 24-10-2021
Tariefswijzigingen per 1-1-2022 en huisregels.                   

 
Beste vraagouder,

Door middel van deze brief wil ik jullie op de hoogte brengen van de tarieven die ik per
1-1-2022 ga hanteren.

Het uurtarief gaat met € 0,15 per uur omhoog naar € 5,75 en de kosten voor het van en naar school brengen van uw kinderen gaan met € 0,03 per kilometer omhoog naar € 0,22.

De rest van de tarieven blijft ongewijzigd. Daarnaast wil ik de huisregels van Gastouderopvang KidscoachIng graag nog even weer onder de aandacht brengen.

Per 1-1-2022 hanteer ik de volgende tarieven:

  • Opvangkosten: € 5,75 per uur per kind
  • Broodmaaltijd: € 1,00 per maaltijd per kind.
  • Warme maaltijd: € 2,00 per maaltijd per kind.
  • Kilometervergoeding: € 0,22 per kilometer.
  • Drinken en tussendoortjes zijn  gratis
  • Uitstapjes met uw kind zijn gratis

Daarnaast betaalt u nog aan het gastouderbureau (GOB) voor bijvoorbeeld bureau- of bemiddelingskosten. De kosten die u aan het GOB betaalt, is iets wat u zelf met het GOB afspreekt.

Huisregels Gastouderopvang KidscoachIng:

-1) Openingstijden
Gastouderopvang KidscoachIng is geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 7.00 tot 19.00 uur.
Op dinsdag van 7.00 tot 8.30 uur en van 11.00 tot 19.00 uur. Op donderdag en in het weekend is de opvang gesloten.

-2) Vakanties/vrije dagen/ziekte
Voor vraagouders met een contract voor opvang op vaste uren worden de uren/dagen gereserveerd. Bij minder afname dan de gereserveerde uren/dagen worden deze wel in rekening gebracht. De vraagouders met een vast contract geven hun vakanties en vrije dagen minimaal 4 weken van tevoren door indien zij op die dagen geen kinderopvang wensen. De kosten voor de opvang worden dan niet in rekening gebracht.

Voor vraagouders met een flexibel opvangcontract geldt dat zij minimaal 1 week van te voren de opvanguren aan mij doorgeven. De uren die zijn doorgegeven worden in rekening gebracht. De uren die meer worden afgenomen dan afgesproken, worden tegen het normale tarief in rekening gebracht.
Bij ziekte van uw kind worden de afgesproken uren/dagen de eerste 3 weken in rekening gebracht.
Indien de ziekte langer dan 3 weken aanhoudt kunt u, in overleg met het GOB, het contract tijdelijk stopzetten.

Bij ziekte van de gastouder worden de kosten niet in rekening gebracht.

Lukt het niet om uw kind op de afgesproken tijd te halen of te brengen, laat mij dat dan zo spoedig mogelijk weten.

-3) Inenting
 Bij Gastouderopvang KidscoachIng worden kinderen die niet zijn ingeënt tegen de kinderziektes niet opgevangen.

-4) Corona
Met betrekking tot Corona volg ik de richtlijnen van het RIVM.

-5) Halen en brengen van uw kinderen
De kinderen worden bij de deur gehaald en gebracht en de ouders komen in principe niet mee naar binnen.


In individuele gevallen is het altijd mogelijk om samen andere afspraken te maken, in goed overleg komen we er meestal wel uit.

Ik ga ervan uit dat ik u hiermee voldoende heb ingelicht.

Met vragen of opmerkingen over deze brief of over andere zaken met betrekking tot de opvang van uw kind kunt u tijdens de openingsuren van de gastouderopvang bij mij terecht. Voor dringende zaken ben ik natuurlijk altijd bereikbaar.

 

Met vriendelijke groet,

Gastouderopvang KidscoachIng

 

Ingrid Jager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn pedagogisch werkplan:

Inhoudsopgave                                     

1) Welkom      

2) Spelen en speelgoed          

3) Buiten spelen         

4) Eten             

5) Slapen         

6) Fantasie en creativiteit      

7) Verzorging en hygiëne 

8) Ziek worden en zijn            

9) Dagindeling            

10) Huisregels Gastouderopvang KidscoachIng             

11) Straffen en belonen         

12) Wat moet u als vraagouder meenemen?         

13) Waar moet ik als gastouder aan voldoen?        

14) Klachten  

15) Contact     

16) Kindgegevens      

1) Welkom

Mijn naam is Ingrid Jager, een gediplomeerd Gastouder en Kindercoach. Ik werk sinds 2017 in de kinderopvang. Ik ben zelf moeder en inmiddels oma van 2 kleinzonen.

Om werkende ouders een kans te bieden hun kinderen bij een opvang te kunnen plaatsen die betaalbaar is, ben ik een kleinschalige opvang begonnen. Hier staan veiligheid en geborgenheid voorop.

Om mijn pedagogisch handelen te onderbouwen houd ik de 4 opvoedingsdoelen van professor J.M.A. Riksen-Walraven aan.

Ik zal ze je op een eenvoudige wijze uitleggen met het plaatje van een huis:

Emotionele Veiligheid (EV) is de basis, zoals de fundering van een huis.

Een kind kan zich bij mij veilig voelen omdat ik er altijd ben zodat het kind niet steeds een ander gezicht hoeft te zien. Ook de aanwezigheid van andere kinderen maakt het gezellig en mijn huis is niet te groot waardoor de kinderen weten waar ze alles kunnen vinden. Door dit alles ontstaat er een goede basis waarin het kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Persoonlijke Competentie (PC) is als een muur van een huis. Dit geldt ook voor de Sociale Competentie (SC) dit is tevens een muur van een huis.

Ik bouw samen met het kind aan zijn eigen “muren” binnen de opvang. Het kind kan persoonlijk en sociaal groeien. Door duidelijke regels te hanteren binnen de opvanglocatie begrijpen kinderen waar zij aan toe zijn en zijn ze vrij om zich te kunnen ontwikkelen met passend speelgoed, spelletjes spelen met de gastouder of iets dergelijks waar het individuele kind behoefte aan heeft. Zo leren ze ook dat ze andere kinderen moeten respecteren als zij een andere mening over iets hebben.

Waarden & Normen (W&N) dekt onze culturele grenzen en alles wat we belangrijk vinden om als persoon je staande te houden in de maatschappij, als een dak van een huis.

Eigenlijk gaf ik dit al een beetje aan bij het vorige doel, ieder kind mag zijn eigen mening en behoefte voor bepaalde activiteit hebben. Niets is goed of fout hierbij. Zo leren kinderen dat ze elkaar moeten accepteren hoe ze zijn. En dat betekent dat je soms ook eens aan een spelletje of activiteit mee doet die je zelf nooit zou kiezen. Je ontdekt hierbij hoe leuk het eigenlijk is als je gezellig met zijn allen bezig bent.

2) Spelen en speelgoed

De kinderen mogen spelen in de woonkamer. Hierbij is er voldoende speelgoed aanwezig. Dat betekent van boek tot puzzel, van klei tot verf of lijm en van lego tot garage. Dus voor iedere interesse en leeftijd is er keus. En zo af en toe samen een spel en/of kringspel spelen hoort daar ook gewoon bij.

3) Buiten spelen

Ik heb een heerlijke tuin waar de kinderen lekker kunnen spelen. Ook hier is voldoende speelgoed aanwezig. En zo af en toe gezellig met zijn allen op pad, lopend, fietsend of met een buggy of vierlingwagen. Natuurlijk ben ik ook buiten als de kinderen daar spelen. Ik heb een leuk zitje vanwaar ik alles in de gaten kan houden. Mijn streven is om zeker 1x per dag minimaal een half uur naar buiten te gaan. Buitenlucht is gezond en de kinderen kunnen dan even lekker rennen om hun energie kwijt te kunnen. Bij mooi weer speel ik het liefst de gehele dag met de kinderen achter het huis of in het park. En tja, bij het buiten spelen mag je lekker vies worden, dus een setje reserve kleding is wel raadzaam.

4) Eten

Het eten gebeurt bij mij niet altijd op vaste tijdstippen aangezien ik een zeer flexibele opvang heb waarbij er de hele dag door kinderen gehaald en gebracht kunnen worden. Alleen het middag eten is op een vaste tijd. Ik ga dan gewoon aan tafel. De kinderen die wat mee hebben eten hun eigen eten en de rest eet brood van mij. Hierbij is de regel voor kinderen vanaf 3 jaar oud; Wat je kiest eet je op! Er moet netjes gewacht worden tot iedereen klaar is. Dit om even een rustig moment op de dag in te lassen. Ik eet zelf “normale” voeding, maar vind het ook prima als er iemand is die een eigen eetgewoonte heeft. Natuurlijk hebben de allerkleinsten hun eigen ritme wat betreft voedingstijden.

5) Slapen

De kinderen slapen in een slaapkamer. Ook is het mogelijk om grotere kinderen te laten rusten op een peuter bed. Het slapen gebeurt bij mij op de tijdstippen die de ouders aangeven. Natuurlijk kijk ik ook naar de behoefte van elk kind.

6) Fantasie en creativiteit

Ik vind het erg leuk om creatief met kinderen bezig te zijn. Dus zo af en toe even de eettafel leeg, groot kleed erop en lekker knutselen. Bij het gebruik van verf vind ik dat kinderen een verfschort moeten dragen om hun kleren te beschermen. Uit ervaring weet ik dat niet alle kinderverf uit de kleding gaat. Onderwerpen zoals de jaargetijden en natuurlijk Sinterklaas en kerst worden behandeld maar daarnaast bespreken we ook andere diverse onderwerpen. Dit kan zijn van opa en oma tot aan pesten op school.

7) Verzorging en hygiëne

Ik vind hygiëne erg belangrijk en vind dan ook dat kinderen voor het eten, na een toiletgebruik of na het buitenspelen en na schooltijd hun handen moeten wassen. Na het eten maak ik alle handen goed schoon en plakvrij.

Mocht een kind er aan toe zijn om zindelijk te worden dan hoor ik dat graag. Zo kan ik de training ook op de opvang voortzetten. Er zijn potjes aanwezig en een toiletverkleiner.

8) Ziek worden en zijn

Ouders dienen zo spoedig mogelijk door te geven als hun kind door ziekte niet aanwezig kan zijn. In de regelementen die elke ouder heeft gekregen staat hoe en wat bij ziekte.

9) Dagindeling

De opvang is open tussen 07.00 uur en 19.00 uur.
Aangezien ik een flexibele opvang heb zijn er voor brengen en halen geen vaste tijden.

Wel is er in de ochtend een eetmoment voor ieder kind (fruit) en tussen de middag zit ieder kind aan tafel tijdens de lunch. Dit is tussen 11.30 uur en 12.30 uur. Ook dit is afhankelijk van de breng- en haaltijden van kinderen. De kinderen die er ‘s middags zijn krijgen tussen 14.30 uur en 15.30 uur nog wat lekkers.

10) Huisregels Gastouderopvang KidscoachIng

Alle huisregels worden met de kinderen besproken en ze aangeleerd. Een aantal regels zijn: Rennen doen we buiten, de banken en stoelen zijn om op te zitten, alle speelgoed is voor iedereen en elkaar helpen en op elkaar wachten.

11) Straffen en belonen

Als een kind iets goed doet, iets leuks doet, iets gemaakt heeft of iemand geholpen heeft, beloon ik het kind door positieve aandacht, zoals een compliment, een duim omhoog, een applaus of een knuffel.

Ik help het zelfvertrouwen van de kinderen te ontwikkelen door hen positieve aandacht en complimenten te geven. Ik stimuleer de kinderen om zelfstandig iets te doen, om iets tenminste te proberen. Ik ben enthousiast als een kind iets op zijn of haar eigen wijze doet of probeert. Op deze wijze stimuleer ik gewenst gedrag.

Vanzelfsprekend zijn er ook momenten waarop een kind gedrag vertoont dat ik niet goed vind. Dan zal ik pedagogisch reageren bijvoorbeeld door het kind aan te spreken of uit zijn spel te halen met als doel het ongewenste gedrag uit te doven. In de beleving van het kind krijgt het dan straf.

12)Wat moet u als vraagouder meenemen?

*reservekleding

*knuffel/speen

*flessen en poedercupjes of borstvoeding voorzien van naam

*luiers en billendoekjes

*eventuele medicatie

*communicatie schrift of boekje

13) Waar moet ik als gastouder aan voldoen?

1 – Jaarlijkse Risico Inventarisatie

2 – Geldige EHBO voor kinderen

3 – Certificaat goed gastouderschap of het diploma helpende welzijn niveau 2 of gelijkwaardig    diploma

4 – VOG voor gastouder en alle inwonende huisgenoten van 18 jaar en ouder

5 – Mezelf blijven ontwikkelen en het bijhouden van nieuwe regels

14) Klachten

Mochten er klachten zijn over mij of over de opvang dan verneem ik dat graag van de ouders. We zoeken dan naar een oplossing die voor een ieder naar de zin is. Als de situatie zich voordoet dat we er niet uit komen dan kan een bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau altijd mee kijken en helpen zoeken naar een oplossing.

15) Contact

Ingrid Jager

Begoniastraat 69

7906 JB Hoogeveen

06-50530529

www.kidscoachingrid.nl

info@kidscoachingrid.nl

16) Kindgegevens

De gegevens van u en uw kinderen zijn bij mij in goede handen. Alle gegevens worden bewaard op een plek waar niemand bij kan. Voor alle informatie over privacy kijkt u op www.kidscoachingrid.nl/nieuwsberichten.

==============================

Gastouderopvang KidscoachIng en Corona.

Wat zijn de regels en hoe vullen we die in: update 4 oktober 2020

Zoals iedereen intussen weet is de opvang weer open en ook daar hebben we te maken met nieuwe regels in verband met corona. Samen met de kinderen en hun ouders doen we er alles aan om corona buiten de deur te houden.                                                                       

We wassen vaker de handen en drogen ze met papieren handdoekjes. Ouders brengen en halen hun kinderen buiten voor de deur. Om te beslissen of u uw kind naar de opvang mag brengen bij eventuele klachten verzoek ik u de Beslisboom van het RIVM te raadplegen. Wij gaan er vanuit dat ouders hier open, eerlijk en verantwoord mee omgaan. Volwassenen die niet bij mijn gezin horen houden te allen tijde 1,5 meter afstand. Kinderen drinken alleen uit hun eigen drinkbeker of als ze die niet mee hebben uit een beker van mij maar bekers worden niet geruild onderling. Ouders komen maximaal 5 minuten voor de afgesproken tijd en laten op tijd weten of ze eerder of later de kinderen komen brengen of halen.

Om op de hoogte te blijven van de maatregelen rondom het Corona virus en de opvang van uw kind verzoek ik u vriendelijk om regelmatig te kijken op de site van het RIVM.          

 

 

 

 

 

 

 

 

Het jaar 2019 is bijna voorbij.

Voor mij een jaar waarin vele mooie dingen zijn  gebeurd en ik op veel lieve kinderen heb mogen passen.

Het was ook een jaar waarin ik heb geleerd dat het niet altijd loopt zoals verwacht maar als je flexibel bent en anders kunt kijken naar mogelijkheden dat het leven je oplossingen aanreikt.

Tevens hebben we dit jaar te maken gehad met het verlies van mijn vader en nog een dierbaar familielid .Dit was best zwaar maar als gezin hebben we dit samen doorstaan. De kinderen waar ik op pas en hun ouders waren hierin ook een grote steun en zorgden voor gelach en geknuffel.

Op dit moment besef ik hoe dankbaar ik ben voor mijn gezin die me steunde toen ik mijn werk totaal ging omgooien, ging studeren en een eigen bedrijf ging starten. Dankbaar ben ik ook voor alle ouders die er in geloven en er op vertrouwen dat hun kinderen bij mij in goede handen zijn. Dankbaar dat alle kinderen mij hun vertrouwen hebben gegeven. Het is met regelmaat een grote uitdaging om alle kinderen de aandacht te kunnen geven waar ze recht op hebben en echt naar ze te luisteren maar gelukkig ben ik dol op uitdagingen.

Samen met mijn gezin kijk ik vooruit naar een nieuw jaar waarin we weer veel leuke dingen gaan meemaken. Beleeft u ze samen met ons?

Heel veel liefs, Gastouderopvang KidscoachIng.

De tarieven voor 2020

Hier zijn de tarieven die ik per 1-1-2020 ga hanteren en ik wil  de huisregels van Gastouderopvang KidscoachIng nog even weer onder de aandacht brengen.
Per 1-1-2020 hanteer ik de volgende tarieven:
– Opvangkosten: € 5,50 per uur per kind.
– Broodmaaltijd: € 1,00 per maaltijd per kind.
– Warme maaltijd: € 2,00 per maaltijd per kind.
– Kilometervergoeding: € 0,19 per kilometer.
– Drinken en tussendoortjes Gratis.
– Uitstapjes met uw kind Gratis.
Daarnaast betaalt u nog aan het gastouderbureau (GOB) voor bijvoorbeeld bureau- of bemiddelingskosten. De kosten die u aan het GOB betaalt, is iets wat u zelf met het GOB afspreekt.
Huisregels Gastouderopvang KidscoachIng:
-1) Openingstijden
Gastouderopvang KidscoachIng is geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 7.00 tot 19.00 uur.
Op dinsdag van 7.00 tot 8.30 uur en van 14.00 tot 19.00 uur. Op donderdag en in het weekend is de opvang gesloten.
-2) Vakanties/vrije dagen/ziekte
Voor vraagouders met een contract voor opvang op vaste uren worden de uren/dagen gereserveerd. Bij minder afname dan de gereserveerde uren/dagen worden deze wel in rekening gebracht. De vraagouders met een vast contract geven hun vakanties en vrije dagen minimaal 4 weken van te voren door indien zij op die dagen geen kinderopvang wensen.
De kosten voor de opvang worden dan niet in rekening gebracht.
Voor vraagouders met een flexibel opvangcontract geldt dat zij minimaal 1 week van te voren de opvanguren aan mij doorgeven. De uren die zijn doorgegeven worden in rekening gebracht. De uren die meer worden afgenomen dan afgesproken, worden tegen het normale tarief in rekening gebracht.
Bij ziekte van uw kind worden de afgesproken uren/dagen de eerste 3 weken in rekening gebracht.
Indien de ziekte langer dan 3 weken aanhoudt kunt u, in overleg met het GOB, het contract tijdelijk stopzetten. Bij ziekte van de gastouder worden de kosten niet in rekening gebracht.
Lukt het niet om uw kind op de afgesproken tijd te halen of te brengen, laat mij dat dan zo spoedig mogelijk weten.
-3) Inenting
Bij Gastouderopvang KidscoachIng worden kinderen die niet zijn ingeënt niet opgevangen.
In individuele gevallen is het altijd mogelijk om samen andere afspraken te maken, in goed overleg komen we er meestal wel uit.
Ik ga ervan uit dat ik u hiermee voldoende heb ingelicht. Met vragen over deze brief of over andere zaken met betrekking tot de opvang van uw kind kunt u tijdens de openingsuren bij mij terecht. Voor dringende zaken kunt u altijd bij mij terecht.


Met vriendelijke groet,
Gastouderopvang KidscoachIng
Ingrid Jager

02-10-2019.

Gastouderopvang KidscoachIng is er voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar.

Hier gaan we met respect met elkaar om. Ieder kind is uniek en bijzonder en ieder kind groeit en leert op zijn eigen manier en op zijn eigen tijd.

Bij KidscoachIng staat het individuele kind voorop en staat spelen en plezier maken bovenaan maar juist door spelen met elkaar leren we veel. We proberen elke dag minstens een uur buiten te zijn. We spelen, knutselen, zingen, dansen ,lachen en huilen met elkaar. Hier mag je jezelf zijn.

Liefs, KidscoachIng.

Belangrijk nieuws in onze rubriek Nieuwsberichten !!

10-08-2018.

In september ga ik beginnen met de diploma route gastouder.  Dit betekent dat ik in september en oktober een aantal examens ga doen. Als alles verloopt zoals gepland dan ben ik vanaf eind oktober gastouder.  Daardoor kunt u vanaf dat moment bij mij dus ook terecht voor het oppassen op uw kind(eren). Natuurlijk kan dit ook nu al wel. Helaas kunt u dan nog geen tegemoetkoming in de kosten krijgen. Voor dagen/ tijden en de kosten kunt u contact opnemen met info@kidscoachingrid.nl of via telefoonnummer 0650530529 .

23-05-2018
Sinds vandaag ben ik SKJ geregistreerd onder relatienummer 140000780. Voor meer informatie verwijs ik u graag door naar de site van het Kwaliteitsregister Jeugd.

17-05-2018
Privacy Verklaring KidscoachIng naar aanleiding van  de AVG

KidscoachIng gevestigd aan Begoniastraat 69, 7906JB te Hoogeveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.kidscoachingrid.nl
Begoniastraat 69
7906JB Hoogeveen
0660530529

Ingrid Jager is de Functionaris Gegevensbescherming van kindercoachpraktijk KidscoachIng.
Zij is te bereiken via info@kidscoachingrid.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kindercoachpraktijk KidscoachIng verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van aanvraag formulieren of inschrijfformulieren, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Kindercoachpraktijk KidscoachIng verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– Voor de trainingen waarvoor u zich inschrijft:
Gegevens die u verstrekt over opleiding, werkervaring en motivatie

– Voor klanten voor de praktijk voor kindercoachIng en opvoedcoaching:
Gegevens van personen jonger dan 16 jaar verstrekt door de ouders over de hulpvraag van het kind of tiener. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Dit kan via info@kidscoachingrid.nl
Daarna verwijderen wij deze informatie onmiddelijk.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kindercoachpraktijk KidscoachIng verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen.
Voor trainingen:

– Het beoordelen of u in aanmerking komt om deel te kunnen nemen aan een training.
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Voor ouders voor de praktijk voor kindercoachIng en opvoedcoaching:

– Het beoordelen van uw hulpvraag voor coaching of doorverwijzing
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Kindercoachpraktijk KidscoachIng neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
Kindercoachpraktijk KidscoachIng gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Een beveiligde database voor cliëntgegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kindercoachpraktijk KidscoachIng bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarvoor hanteren wij de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
Cliënten in de praktijk voor kindercoachIng en opvoedcoaching 5 jaar.
Alle opgegeven gegevens blijven bewaard zodat cliënt nog een beroep kan doen op vervolgacties.
Wanneer deelnemer of cliënt dit verzoekt, worden de gegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden 

Kindercoachpraktijk KidscoachIng verstrekt geen informatie aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kindercoachpraktijk KidscoachIng gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Ook heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door kindecoachpraktijk KidscoachIng. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u, waarover wij beschikken in een computerbestand, naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kidscoachingrid.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Vervolgens reageren wij zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op uw verzoek. Kindercoachpraktijk KidscoachIng wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen. Dit kan bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
U doet dat via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kindercoachpraktijk KidscoachIng neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kidscoachingrid.nl