Nieuwsberichten

Gastouderopvang KidscoachIng en Corona.

Wat zijn de regels en hoe vullen we die in:

Zoals iedereen intussen weet is de opvang weer open en ook daar hebben we te maken met nieuwe regels in verband met corona.                                                                                                          Samen met de kinderen en hun ouders doen we er alles aan om corona buiten de deur te houden.

We wassen vaker de handen en drogen ze met papieren handdoekjes.                                              Ouders brengen en halen hun kinderen buiten voor de deur.                                                                     Kinderen die verkouden zijn, koorts hebben, keelpijn hebben en/of hoesten blijven thuis.  Wij gaan er vanuit dat ouders hier open, eerlijk en verantwoord mee omgaan.      Volwassenen die niet bij mijn gezin horen houden te allen tijde 1,5 meter afstand.                     Kinderen drinken alleen uit hun eigen drinkbeker of als ze die niet mee hebben uit een beker van mij maar bekers worden niet geruild onderling.                                                                          Ouders komen maximaal 5 minuten voor de afgesproken tijd en laten op tijd weten of ze eerder of later de kinderen komen brengen of halen.

Het jaar 2019 is bijna voorbij.

Voor mij een jaar waarin vele mooie dingen zijn  gebeurd en ik op veel lieve kinderen heb mogen passen.

Het was ook een jaar waarin ik heb geleerd dat het niet altijd loopt zoals verwacht maar als je flexibel bent en anders kunt kijken naar mogelijkheden dat het leven je oplossingen aanreikt.

Tevens hebben we dit jaar te maken gehad met het verlies van mijn vader en nog een dierbaar familielid .Dit was best zwaar maar als gezin hebben we dit samen doorstaan. De kinderen waar ik op pas en hun ouders waren hierin ook een grote steun en zorgden voor gelach en geknuffel.

Op dit moment besef ik hoe dankbaar ik ben voor mijn gezin die me steunde toen ik mijn werk totaal ging omgooien, ging studeren en een eigen bedrijf ging starten. Dankbaar ben ik ook voor alle ouders die er in geloven en er op vertrouwen dat hun kinderen bij mij in goede handen zijn. Dankbaar dat alle kinderen mij hun vertrouwen hebben gegeven. Het is met regelmaat een grote uitdaging om alle kinderen de aandacht te kunnen geven waar ze recht op hebben en echt naar ze te luisteren maar gelukkig ben ik dol op uitdagingen.

Samen met mijn gezin kijk ik vooruit naar een nieuw jaar waarin we weer veel leuke dingen gaan meemaken. Beleeft u ze samen met ons?

Heel veel liefs, Gastouderopvang KidscoachIng.

De tarieven voor 2020

Hier zijn de tarieven die ik per 1-1-2020 ga hanteren en ik wil  de huisregels van Gastouderopvang KidscoachIng nog even weer onder de aandacht brengen.
Per 1-1-2020 hanteer ik de volgende tarieven:
– Opvangkosten: € 5,50 per uur per kind.
– Broodmaaltijd: € 1,00 per maaltijd per kind.
– Warme maaltijd: € 2,00 per maaltijd per kind.
– Kilometervergoeding: € 0,19 per kilometer.
– Drinken en tussendoortjes Gratis.
– Uitstapjes met uw kind Gratis.
Daarnaast betaalt u nog aan het gastouderbureau (GOB) voor bijvoorbeeld bureau- of bemiddelingskosten. De kosten die u aan het GOB betaalt, is iets wat u zelf met het GOB afspreekt.
Huisregels Gastouderopvang KidscoachIng:
-1) Openingstijden
Gastouderopvang KidscoachIng is geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 6.30 tot 19.00 uur.
Op dinsdag van 6.30 tot 8.30 uur en van 14.00 tot 19.00 uur. Op donderdag en in het weekend is de opvang gesloten.
-2) Vakanties/vrije dagen/ziekte
Voor vraagouders met een contract voor opvang op vaste uren worden de uren/dagen gereserveerd. Bij minder afname dan de gereserveerde uren/dagen worden deze wel in rekening gebracht. De vraagouders met een vast contract geven hun vakanties en vrije dagen minimaal 4 weken van te voren door indien zij op die dagen geen kinderopvang wensen.
De kosten voor de opvang worden dan niet in rekening gebracht.
Voor vraagouders met een flexibel opvangcontract geldt dat zij minimaal 1 week van te voren de opvanguren aan mij doorgeven. De uren die zijn doorgegeven worden in rekening gebracht. De uren die meer worden afgenomen dan afgesproken, worden tegen het normale tarief in rekening gebracht.
Bij ziekte van uw kind worden de afgesproken uren/dagen de eerste 3 weken in rekening gebracht.
Indien de ziekte langer dan 3 weken aanhoudt kunt u, in overleg met het GOB, het contract tijdelijk stopzetten. Bij ziekte van de gastouder worden de kosten niet in rekening gebracht.
Lukt het niet om uw kind op de afgesproken tijd te halen of te brengen, laat mij dat dan zo spoedig mogelijk weten.
-3) Inenting
Bij Gastouderopvang KidscoachIng worden kinderen die niet zijn ingeënt niet opgevangen.
In individuele gevallen is het altijd mogelijk om samen andere afspraken te maken, in goed overleg komen we er meestal wel uit.
Ik ga ervan uit dat ik u hiermee voldoende heb ingelicht. Met vragen over deze brief of over andere zaken met betrekking tot de opvang van uw kind kunt u altijd bij mij terecht.
Met vriendelijke groet,
Gastouderopvang KidscoachIng
Ingrid Jager

02-10-2019.

Gastouderopvang KidscoachIng is er voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar.

Hier gaan we met respect met elkaar om. Ieder kind is uniek en bijzonder en ieder kind groeit en leert op zijn eigen manier en op zijn eigen tijd.

Bij KidscoachIng staat het individuele kind voorop en staat spelen en plezier maken bovenaan maar juist door spelen met elkaar leren we veel. We proberen elke dag minstens een uur buiten te zijn. We spelen, knutselen, zingen, dansen ,lachen en huilen met elkaar. Hier mag je jezelf zijn.

Liefs, KidscoachIng.

Belangrijk nieuws in onze rubriek Nieuwsberichten !!

10-08-2018.

In september ga ik beginnen met de diploma route gastouder.  Dit betekent dat ik in september en oktober een aantal examens ga doen. Als alles verloopt zoals gepland dan ben ik vanaf eind oktober gastouder.  Daardoor kunt u vanaf dat moment bij mij dus ook terecht voor het oppassen op uw kind(eren). Natuurlijk kan dit ook nu al wel. Helaas kunt u dan nog geen tegemoetkoming in de kosten krijgen. Voor dagen/ tijden en de kosten kunt u contact opnemen met info@kidscoachingrid.nl of via telefoonnummer 0650530529 .

23-05-2018
Sinds vandaag ben ik SKJ geregistreerd onder relatienummer 140000780. Voor meer informatie verwijs ik u graag door naar de site van het Kwaliteitsregister Jeugd.

17-05-2018
Privacy Verklaring KidscoachIng naar aanleiding van  de AVG

KidscoachIng gevestigd aan Begoniastraat 69, 7906JB te Hoogeveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.kidscoachingrid.nl
Begoniastraat 69
7906JB Hoogeveen
0660530529

Ingrid Jager is de Functionaris Gegevensbescherming van kindercoachpraktijk KidscoachIng.
Zij is te bereiken via info@kidscoachingrid.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kindercoachpraktijk KidscoachIng verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van aanvraag formulieren of inschrijfformulieren, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Kindercoachpraktijk KidscoachIng verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– Voor de trainingen waarvoor u zich inschrijft:
Gegevens die u verstrekt over opleiding, werkervaring en motivatie

– Voor klanten voor de praktijk voor kindercoachIng en opvoedcoaching:
Gegevens van personen jonger dan 16 jaar verstrekt door de ouders over de hulpvraag van het kind of tiener. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Dit kan via info@kidscoachingrid.nl
Daarna verwijderen wij deze informatie onmiddelijk.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kindercoachpraktijk KidscoachIng verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen.
Voor trainingen:

– Het beoordelen of u in aanmerking komt om deel te kunnen nemen aan een training.
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Voor ouders voor de praktijk voor kindercoachIng en opvoedcoaching:

– Het beoordelen van uw hulpvraag voor coaching of doorverwijzing
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Kindercoachpraktijk KidscoachIng neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
Kindercoachpraktijk KidscoachIng gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Een beveiligde database voor cliëntgegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kindercoachpraktijk KidscoachIng bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarvoor hanteren wij de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
Cliënten in de praktijk voor kindercoachIng en opvoedcoaching 5 jaar.
Alle opgegeven gegevens blijven bewaard zodat cliënt nog een beroep kan doen op vervolgacties.
Wanneer deelnemer of cliënt dit verzoekt, worden de gegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden 

Kindercoachpraktijk KidscoachIng verstrekt geen informatie aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kindercoachpraktijk KidscoachIng gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Ook heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door kindecoachpraktijk KidscoachIng. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u, waarover wij beschikken in een computerbestand, naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kidscoachingrid.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Vervolgens reageren wij zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op uw verzoek. Kindercoachpraktijk KidscoachIng wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen. Dit kan bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
U doet dat via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kindercoachpraktijk KidscoachIng neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kidscoachingrid.nl