Waarom een kindercoach

Waarom de hulp van een kindercoach ?

De hulp van een kindercoach kan ingeschakeld worden wanneer uw kind op sociaal of emotioneel gebied tegen problemen aanloopt doordat uw kind bijvoorbeeld:

• onzeker is
• niet lekker in zijn of haar vel zit
• slecht in slaap komt
• verdrietig is
• (faal)angstig is
• last heeft van driftbuien
• een scheiding moet verwerken
• een trauma moet verwerken
• hoogbegaafd of autistisch is
• erg verlegen is
• veel piekert
• concentratieproblemen heeft

 

Wat ik op school zou kunnen doen.

Naar leerlingen luisteren en ze er steeds weer aan herinneren dat zij goed zijn zoals ze zijn en samen met hen op zoek gaan naar de meest eenvoudige oplossing voor een sociaal-emotionele vraag waar zij mee rondlopen.

De ene keer neem ik daarvoor een leerling een half uurtje apart, de andere keer ga ik daarvoor maximaal drie kwartier met een groepje leerlingen om de tafel. Dit is afhankelijk van de situatie. Soms heeft een leerling een individuele vraag waarvoor hij of zij even aandacht nodig heeft, soms kom je met een aantal leerlingen hetzelfde probleem tegen en dan kunnen we samen gaan zitten en er over praten.

Als hiervoor in school ruimte wordt gemaakt dan kan ik 1 keer per week bijvoorbeeld een dagdeel aanwezig zijn en kunnen leerlingen uit zichzelf of op aanraden van een leraar naar me toe komen en zijn of haar hart luchten. Samen gaan we dan oplossingen bedenken.

In overleg met school zou ik voor een vast bedrag per dagdeel aanwezig kunnen zijn en met de kinderen die het nodig hebben aan hun probleem kunnen gaan werken zodat deze leerlingen weer zo snel mogelijk lekker mee kunnen draaien en zich weer veilig en vrij voelen.